Kontakt

Zawsze indywidualnie podchodzimy do każdego klienta, dlatego jeśli zainteresowała cię nasza oferta lub masz jakieś pytania zachęcamy do kontaktu.


Telefon:

+48 33 855 36 21 – Biuro i rezerwacje – Bogusia Król
+48 600 228 009 – Realizator nagrań – Czarek Borowski


E-mail:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez StudioDR Spółka z o.o. w celu udzielenia ci informacji dotyczących naszych działań i projektów.
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem twoich danych osobowych jest Studio DR Sp z o.o. w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2;

2.Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@StudioDR.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;

3.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia ci informacji o naszych działaniach i projektach wynikających z celów działalności Studia DR, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia RODO);

4.Odbiorcą twoich danych osobowych może być Stowarzyszenie Deorecordings (właściciel Studia DR), podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu, a także podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

5.Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego;


6.Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;


7.Posiadasz następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych ciebie dotyczących, zgodnie z art.15 RODO;

- prawo do sprostowania twoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;

- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO,

8.Z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO nie możesz skorzystać z:
- prawa do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO;

- prawa do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO;

- prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

9.Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji określonego wyżej celu przetwarzania;Studio DR, sp. z o.o.
ul. Malinka 65D/2
43-460 Wisła
Poland

Dane rejestracyjne firmy:
NIP: 548-10-11-757
KRS: 0000112221
REGON: 070569257
kapitał zakładowy: 151,800 PLN

Konta bankowe:
CITIBANK HANDLOWY o/Bielsko-Biała
nr konta: 68 1030 1654 0000 0000 5747 8201

BANK ŚLĄSKI o/Ustroń
nr konta: 37 1050 1096 1000 0001 0169 3992